Skip to main content
0

10 saker att förbereda innan sotaren kommer

By oktober 1, 2019februari 12th, 2020Guider & tips
innan sotaren kommer

Alla med skorsten behöver regelbundna besök av sotare. Även brandskyddskontroll måste utföras regelbundet. Har du stenkoll på omständigheterna eller känns det snurrigt? Oroa dig inte, i det här blogginlägget tar vi upp allt du behöver veta för att förbereda dig innan sotaren kommer!

Den främsta anledningen till att en sotare behöver komma på besök är för att eldstaden behöver rengöras från brandfarligt material och brandskyddskontroll går ut på att kontrollera att anläggningen är brandsäker. Här samlar vi allt du behöver ha koll på inför besöken.

1. Registrera din eldstad

Om du byggt nytt eller flyttat in i ett hus med en befintlig men tidigare oanvänd eldstad och har tänkt att använda den, så måste du registrera eldstaden hos kommunen. Så fort du har registrerat den hos kommunen tilldelas du en sotare och det planeras in en tid för sotning och brandskyddskontroll av kommunen. Avgifter för sotning beslutar kommunen om.

Du kan även ansöka om tillstånd att sota själv eller anlita någon annan, men då måste kommunen undersöka om eldstaden finns med i deras register och om den klarat brandskyddskontroller. Personen som ska sota måste också ha tillräckliga kunskaper och gå Brandskyddsföreningens kurs i egensotning.

2. Håll koll på intervallerna för sotning

Intervallerna för sotningar beror på i vilken kommun du bor och hur ofta du eldar. Det är längre intervaller för fritidshus som eldar mer sällan än för permanentboenden. Det bästa är att kolla din kommuns hemsida för att få information om exakt hur ofta sotning ska utföras. För alla som eldar med ved är det olika tidsintervall för sotning beroende på hur ofta du eldar och vad du använder din eldstad till:

  • Fungerar eldstaden som huvudsaklig värmekälla: Sotning två gånger/år
  • Är det en lokal eldstad som främst värmer huset eller rummet den är placerad i: En gång/år
  • Om eldstaden inte är husets huvudsakliga värmekälla: Vart tredje år
  • För eldstäder i fritidshus som endast används säsongsvis: Vart tredje år
innan sotaren kommer

Sotaren Reino. Bilder från boken Elda i vedspis av Peder Edvinsson.

3. Håll koll på brandskyddskontroller

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som bestämmer hur ofta brandskyddskontrollen utförs, men det är i regel i intervaller om två, tre eller sex år. Vid en brandskyddskontroll ses anläggningen över uppifrån och ned, lite som en bilbesiktning och man kan få nedslag på saker som måste fixas till för att inte få eldningsförbud. Kontrollen får du inte lov att utföra själv och det är din kommun som beslutar om avgifterna.

4. Förbered piporna

Tjära bildas inte i piporna om man ser till att elda med torr ved och bra drag. Men om du vet att det finns tjära i piporna bör du (förutom att se över hur du eldar) två veckor innan sotaren kommer, elda avsotningsmedel i form av pulver som löser upp tjäran. Om du har bytt bränsleslag i fastigheten är du skyldig att meddela sotningsfirman i förväg.

5. Var tillgänglig

Om du inte kan vara där – lämna nyckel till en granne eller lös det på något annat sätt. Om du har husdjur, se till att de håller sig på avstånd så att de inte är i vägen för sotaren.

6. Röj undan och se till att eldstaden är lättillgänglig

Det är viktigt att det inte finns föremål runt eldstaden som är i vägen för sotaren. Ta bort mattorna och flytta undan möblerna och ta bort andra ömtåliga saker. Arbetet kan nu utföras i en bra arbetsmiljö. Normalt sett ska det inte komma in sot, men det finns alltid en risk att det kommer ut en del ändå. Har du saker du är rädd om som befinner sig i närheten kan du lägga över plast eller skyddspapp.

7. Bistå med ett arbetsplan för sotaren vid skorstenen

Sotaren behöver ett arbetsplan, det vill säga något stabilt och säkert att stå på för att kunna utföra sitt jobb. Om inte sotarens arbetsplats är säker kan sotaren ta beslut om eldningsförbud så var väl förberedd!

8. Bistå med stege

Du ska se till att det finns en stege med glidskydd upp till taket och en säker stege till skorstenen. Under vintern är det viktigt att du ser till att takstegen inte är täckt med snö och att vägen fram till markstegen är halkfri för att undvika olyckor.

9. Bistå med kärl

Ha ett kärl tillgängligt som sotaren kan tömma sotet i. Det ska vara ett rymligt metallkärl med lock och sedan någon form av skyffel till det.

Här hittar du våra askhinkar med tillbehör.

10. Håll utkik efter “bluffsotare”

Flera kommuner har i perioder varnat för ”bluffsotare”. Det har till exempel handlat om firmor som kontaktat äldre personer och sålt in tjänster de inte behöver för enorma summor. För att undvika att bli lurad, tacka aldrig ja till firmor du inte känner till som kontaktar dig via telefon. Den sotningsfirma som kommunen anlitat för att utföra sotning åt dig kommer att skicka ut en kallelse via mail eller brev.

För mer tips och inspiration, beställ boken här

Elda i Vedspis – en bibel för dig med köksspis, kamin eller kakelugn av Peder Edvinsson

Peder Edvinsson. Fotograf: Mattias Bardå

 

Close Menu