Skip to main content
0

Elda miljövänligt – så här gör du

By oktober 4, 2022Guider & tips
elda miljövänligt

Vedeldning är en av Sveriges största källor till hälsofarliga luftföroreningar. Sot från eldning har också en negativ påverkan på vårt klimat. Ska du elda i en vedeldad spis, kamin eller ugn är det alltså viktigt att du eldar så miljövänligt som möjligt. Läs våra bästa tips för en miljövänlig eldning som gör stor skillnad för både miljön och hälsan.

Med bara några små förändringar kan du elda smartare och minska utsläppen. Börja gärna med att titta på Naturvårdsverkets film som på ett enkelt sätt visar hur du kan gå tillväga. Mer om att elda miljövänligt finns också att läsa på Naturvårdsverkets webbsida.

Elda miljövänligt – steg för steg

Har du en manual med eldningsinstruktioner till din eldstad ska du följa den. Har du inga instruktioner kan du följa dessa fem enkla steg:

 1. Stapla vedträna luftigt, gärna i form av en fyrkant med de grövre underst och de mindre högst upp.
 2. Placera tändmedlet precis under de översta vedträna.
 3. Tänd på tändmedlet. Att tända på i toppen av brasan har flera fördelar. Gaserna som förångas från veden förbränns nu i stället för att spridas som föroreningar i luften. Elden brinner jämnare, och det blir mer värme per vedträ.
 4. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.
 5. Minska lufttillförseln allt eftersom elden tar sig.

Ved, tändmedel och lufttillförsel

Nu har vi berättat hur du enkelt tänder en eld i din vedspis, kamin eller ugn, men vilken ved och vilket tändmedel är bäst? Och hur är det egentligen med lufttillförseln? Läs våra tips nedan för du eldar miljövänligt.

Ved

 • Veden ska vara lagom torr, vilket betyder att den ska ha en fukthalt på 15-20 procent. Fukthalten kan avläsas med hjälp av en fuktmätare. Har du ingen sådan är en bra tumregel att veden ska ligga utomhus under tak i minst ett halvår men gärna upp till ett år.
 • Ved som du har tagit in ska helst användas inom ett par veckor för att den inte ska bli för torr. Ett för torrt vedträ brinner nämligen fort och ger därmed mindre värme. Att elda väldigt torr ved gör också att utsläppen av föroreningar som sot och kolväten blir högre.
 • I en eldstad ska du elda med ved och inget annat. Det är inte tillåtet att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen.

Tändmedel

 • Tändmedel är bra att använda för att få fart på elden och minimera utsläppen. Som braständare kan du använda briketter, block eller tändpåsar. Det går också bra att använda tändved, fint huggna vedträn.
 • Undvik tidningspapper eftersom det kan fördröja upptändningen och därmed förhindra lufttillförseln.
 • Tändvätska ska inte användas alls. Dels genererar det mer föroreningar och dels är det väldigt farligt ur en brandsäkerhetssynpunkt.

Lufttillförsel

 • Lufttillförseln ska vara god vid upptändningen och sedan minska allt eftersom. Det är dock viktigt att inte strypa lufttillförseln för snabbt. Vid för stor lufttillförsel brinner brasan för kraftigt vilket leder till mer utsläpp och även större brandrisk.
 • Vid för liten lufttillförsel blir förbränningen långsam, och även detta ger högre utsläpp. När brasan brinner bra med klara gula och livliga lågor är lufttillförseln lagom stor.

Bra rök = bra eld

Gå gärna ut och kika på hur röken som kommer ur skorstenen ser ut. När du eldar bra ska röken knapps synas. När det är kallt ute kan dock ofarlig kondens som ser ut som vit rök bildas.

Om eldens rök däremot är gulaktig, svart eller grå är detta ett tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar. I dessa fall kan det vara bra att rådfråga en sotare eller en energi- och klimatrådgivare för att ta reda på vad det kan bero på.

Ta hand om askan

Det är också viktigt att du tar hand om askan från vedeldningen på rätt sätt. Vid förvaring av aska ska du använda ett obrännbart kärl med lock. Eftersom kärlet kan bli väldigt varmt är det viktigt att det står på ett material som inte är brännbart.

Vissa kommuner har särskilda rekommendationer att förhålla sig till. I de kommuner där det inte finns kan du sprida ut askan i skogen. På så sätt sluts kretsloppet, förutsatt att du har eldat med rent träbränsle. Se bara till att askan inte är varm innan du sprider ut den.

Med den här artikeln hoppas vi att du har fått värdefull information kring hur du kan elda miljövänligt i din vedspis eller kamin.

Close Menu