Så eldar du rätt i din vedspis

Att elda i en vedspis

För att elda rätt gäller det att uppnå så hög temperatur som möjligt i eldstaden. Då får du en ren förbränning och utnyttjar spisen och veden maximalt. Vid ren förbränning undviker du sotbeläggning i eldstaden och på glaset. När du eldar rätt skall röken inte synas när spisen har blivit varm.

Första eldningen

En ny vedspis bör eldas försiktigt under de första tillfällena. Då blir den värmebeständiga färgen mer hållbar. Det kan också uppstå en lätt obehaglig doft vid första eldningstillfället. Detta är fullt normalt och beror på att överflödig färg  eller oljebeläggning finns kvar på hällen. Lukten försvinner vid första eldningstillfället och kommer inte tillbaka.

Bränsle

Det bästa värmevärdet får du från kluven björkved. Lövträd brinner generellt lugnare än barrved, vilket skapar en jämnare värme. Eldar du med ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde ska du alltid blanda ut veden med andra träslag. Annars riskerar du att skada din eldstad. Veden måste vara torr, helst 15–20 % fukthalt. Vid normal eldning är cirka 1,5–2 kg ved/timme en lämplig vedmängd. 1 kg björkved ger cirka 4 kW effekt.

Upptändning

Öppna tilluftsspjället fullt (vridspjället under eldstadsluckan). Placera tändbriketter i mitten av eldstaden. Stapla cirka 1,5 kg småved korsvis, som ett timmerhus, ovanpå tänd-briketterna. Börja med att tända briketter. Dessa ska i sin tur -antända veden. Låt eldstadsluckan stå på glänt under de första minuterna till dess att veden tagit sig ordentligt. -Beroende på skorsstensdraget kan man behöva ha luckan öppen något längre för att bygga upp en temperatur i eldstaden och få ett tillfredställande skorsstensdrag. Stäng därefter luckan och reglera spjället efter önskad intensitet på elden. Spisen ska bli genomvarm innan man börjar strypa tilluftsspjället.

Vedpåfyllning

När eldens intensitet har sjunkit är det dags att fylla på ved. Öppna luckan försiktigt. Då undviker du rökinslag. Använd ett eldstadsverktyg eller vedbit till att fördela aska och glöd. Fyll på med 2–4 vedträn och stäng luckan först när veden har tagit sig (1,5–2 kg ved). Påfyllning av bränsle bör endast ske när det bara är glöd i förbränningsrummet (inga flammor). Efter bränslepåfyllning ska eldstadsluckan stå på glänt tills veden har tagit sig ordentligt.

VARNING!

Se till att bränslet inte kommer för nära luckan. Annars kan glöd och aska falla ut när luckan öppnas.

Drift under årstidsväxling

Vid drift under årstidsväxling, dvs, vid högre omgivningstemperaturer än 15°C kan den plötsliga utetemperaturen förändra trycket i rökgaskanalen så att förbränningsgaserna inte leds ut helt.  Spisen ska då laddas med mindre bränslemängder i taget och ha vridspjället öppet så att bränslet brinner snabbare och därmed stabiliserar utloppstrycket.

För mer tips och inspiration, beställ boken Elda i vedspis av Peder Edvinsson

Viking 30
JD 27 på ben

Elda rätt i din Viking 30

Så gör du för att elda rätt i din vedspis Viking 30 / JD 320.

#1 Börja med att öppna tilluftsspjället
#2 Se även till att sekundärluftsspjället är öppet
#3 Börja med att lägga in finhuggen ved och lägg några tändkuddar
#4 Tänd på och lägg in cirka 1,5 kg ved
#5 Låt eldstadsluckan vara på glänt tills det att brasan har tagit sig ordentligt. Det är viktigt att brasan får tillräckligt med luft i början så temperaturen ökar snabbt.
#6 Stäng luckan när brasan är tillräckligt intensiv
#7 Vid andra vedinlägget är det viktigt att fylla eldstaden med ca 1,5 kg ved och även då lämna luckan lite på glänt en stund.
#8 Lycka till med din eldning.

ved

Välj rätt ved att elda med

Vill man ha torr och fin ved att elda med till vintern så gäller det att planera. Att hugga veden mellan november och mars är bra för på så sätt undviker man savstigningen då fukthalten i träet ökar. Förr sa man att “Ved ska klyvas före påsk” eftersom veden då hinner ligga på tork under våren och sommaren. Så en god idé är att kapa och klyva veden när snön har smält bort, någonstans runt mars – april.

Läs mer om vilken ved du bör använda »

Elda miljövänligt

Att elda rätt och miljövänligt är viktigt eftersom vedeldning är en av Sveriges största källor till hälsofarliga luftföroreningar. Sot från eldning har också en negativ påverkan på vårt klimat. Men det går att elda miljövänligt. Med endast några små förändringar kan man göra stor skillnad för miljön.

Lär dig elda miljövänligt »