Fin ved att elda med

By mars 28, 2018 Guider & tips
ved

Vill man ha torr och fin ved att elda med till vintern så gäller det att planera. Att hugga veden mellan november och mars är bra för på så sätt undviker man savstigningen då fukthalten i träet ökar. Förr sa man att “Ved ska klyvas före påsk” eftersom veden då hinner ligga på tork under våren och sommaren. Så en god idé är att kapa och klyva veden när snön har smält bort, någonstans runt mars – april.
Om det har varit en riktigt torr vår så kan man elda med veden redan kommande vinter. För att veden ska vara ordentligt torr så brukar det bästa ändå vara att låta den torka två vårsäsonger. Fukthalten i rå ved ligger runt 50 procent. Om den ska räknas som torr och fin så ska fukthalten ner till 20 procent.

En bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Under den tiden hinner vedens fukthalt reduceras från runt 50 procent som nyhuggen till runt 15-20 procent.
Källa: Naturvårdsverket

Torka ved

Veden ska torkas och förvaras luftigt, exempelvis genom stapel, stack, spjällådor eller ett luftigt vedskjul med tak. Ju luftigare det är ju fortare torkar den. Detta på grund av att fukten då stiger bort utan hinder. Undvik att ha veden liggande på marken eftersom marken är fuktig. Förvara den heller inte under en presenning eftersom fukten då stängs inne och veden torkar långsammare. Det är bra att förvara veden under tak, särskilt under perioder med mycket regn.

För att veta om veden är lagom torr för att elda med så kan man mäta fukten med en fuktmätare. Om fukthalten överstiger 20 procent ska man vänta med att elda med den. Fuktig ved avger dåligt med värme och är inte heller bra för miljön.

Så får man perfekt ved till vinterbrasan:

1. Hugg veden på vintern

2. Kapa och klyv vid snösmältningen, runt mars – april

3. Förvara veden luftigt under tak

4. Mät fukthalten med en fuktmätare. Fukthalten ska ej överstiga 20 procent.

Tänk på miljön

För miljöns skull ska man tänka på att elda så miljövänligt som möjligt. Är veden av dålig kvalitet eller allt för fuktig så bildas många oförbrända föroreningar. Detta har negativa effekter på både klimatet och på vår hälsa. Man ska heller inte elda med för torr ved. Ett väldigt torrt vedträ som har en fukthalt under tio procent brinner upp fort och ger därmed lite mindre värme. När man eldar torra vedträn blir dessutom utsläppen av föroreningar som sot och kolväten högre.

Lämna en kommentar