3 Produkter

Pannroster för alla eldstäder

Ett pannroster är det galler som sitter inne i eldstaden. Pannrostret har två uppgifter; det ser till att luften kommer in till veden underifrån, och hjälper till att skilja veden från askan så att elden blir lättare att hantera.

Eftersom pannroster slits ut fort är det den del på din vedspis eller kakelugn som du oftast behöver byta. I vårt sortiment finns både pannroster för specifika vedspisar och universalmodeller som passar många olika eldstäder. Våra pannroster är gjorda i gjutjärn, vilket ger en bra kombination av hållbarhet, värmetålighet och pris. Byt ut din pannrost i god tid så att du alltid har en fullt funktionell pannrost i din eldstad.

Håll elden levande med ett pannroster

Genom att lägga vedklabbarna på ett pannroster lyfter du upp elden från askan. Luft kan då cirkulera in underifrån och skapa en god förbränning. Det låter även askan ramla ner från vedklabbarna så att det blir enklare att ta ut den ved som inte brunnit upp. Det är sedan enkelt att ta ut den kvarvarande askan och slänga den i din askhink. Ett bra pannroster gör helt enkelt hela hanteringen av din eldstad smidigare.