Husqvarna

Beställ reservdelar till Husqvarna vedspisar

Är du osäker på vilken spis du har? Eller vilken reservdel du behöver? Se nedan, annars är du välkommen att kontakta oss på telefon eller mail så ska vi försöka hjälpa dig så gott vi kan.

V Står för eldstaden till vänster
H Står för eldstaden till höger
Cisternjärn är skyddsjärnet mot yttersidan
Brännjärn är skyddsjärnet mot ugnen
Hällfyllnad är trekanten som ligger mellan kokplattorna
Eldfast lera måste finnas på ugnstaket för att inte elda sönder spisen

Vanliga modeller ifrån Husqvarna 252627282262277267271926192730263027Smalspis. Fler modeller hittar du nedan.

Behöver du spisringar eller kokplattor? Klicka här

Broschyrer att ladda ner: