Beställ reservdelar till Husqvarna vedspisar

Reservdelar till vedspisar från Husqvarna.

V Står för eldstaden till vänster
H Står för eldstaden till höger
Cisternjärn är skyddsjärnet mot yttersidan
Brännjärn är skyddsjärnet mot ugnen
Hällfyllnad är trekanten som ligger mellan kokplattorna
Eldfast lera måste finnas på ugnstaket för att inte elda sönder spisen

OBS!

Vi har tyvärr inte reservdelar till Husqvarna / Ebbes bruk. Tex. Husqvarna / Ebbes bruk 26 är inte samma spis som Husqvarna 26.

Behöver du spisringar eller kokplattor? Klicka här

Broschyrer att ladda ner: