Pannkitt

Visar alla 4 produkter

Pannkitt för tätning och fogning

Pannkitt används för att täta sprickor i vedspisar, kaminer, pannor och skorsten. Vi har både vanligt pannkitt och täljstenspannkitt. Täljstenspannkitt håller längre och spricker inte lika lätt som vanligt pannkitt.

Reservation för skrivfel och prisändringar.