Pannkitt

Visar alla 6 produkter

Vanligt pannkitt och täljstenspannkitt. Täljstenspannkittet håller längre och spricker inte lika lätt som vanligt pannkitt.

Reservation för skrivfel och prisändringar.