Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Josef Davidssons att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför Josef Davidssons behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig något beroende på om du t.ex. är Privatkund eller Återförsäljare. 

 

Uppdatering om hur vi behandlar dina personupp­gifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på josefdavidssons.se.

För detaljerad information klicka här

När du handlar hos oss samlar vi in de personuppgifter som du själv lämnar när du genomför ett köp. Det gäller även när du kon­taktar oss, när du deltar i event och tävlingar, eller hanterar en reklamation av en vara.

Hantera köp av vara och tjänst

Josef Davidssons behandlar dina uppgifter för att hantera ditt köp. Dina uppgifter behandlas t.ex. för att hantera din betalning, beställ­ningar och, om du har handlat på josefdavidssons.se, för att skicka orderbekräftelse och leverera din beställning.

Hantera företagskunder

Josef Davidssons behandlar dina uppgifter om du är ställföreträdare eller kontaktperson för en företags­kund för att hantera förhållandet med företagskunden. Dina uppgifter behandlas t.ex. för att registrera dig som ställföreträdare eller kontaktperson i Josef Davidssons kundregister.

Direktmarknadsföring

När du gjort ett köp hos oss behandlar vi dina uppgifter för att kunna skicka direktmarknadsföring till dig, exempelvis nyhetsbrev. Du kan när som helst gå ur genom att avregistrera dig från våra nyhetsbrev. 

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Josef Davidssons delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster t.ex. IT-tjänster.

Försäkringsbolag

Vi delar dina personuppgifter med berörda försäkringsbolag för att hantera reklamationer och skadeä­renden, samt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Leverantörer

Om du har reklamerat en vara kan det vara nödvändigt att dela dina personuppgifter med berörd leve­rantör för att hantera reklamationen.

Betaltjänstleverantör

Om du väljer att betala med t.ex. faktura eller kort när du handlar på josefdavidssons.se delar vi person­uppgifter med betal­tjänstleverantören för att hantera köpet.

Inkassobolag

Om en faktura inte betalas i tid kan vi dela dina personuppgifter med inkassobolag för att driva in fakturan.

Övriga mottagare

I vissa fall kan Josef Davidssons dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol, polisen och po­tentiella köpare eller säl­jare om vi skulle sälja företaget.

Läs mer om dina rättigheter