Skip to main content
0

Skillnaden mellan en ny och gammal vedspis

By februari 8, 2018maj 18th, 2020Guider & tips
Josef Davidssons Smålandsspisen

Sedan slutet på 1800-talet har vedspisarna tagit stor plats i våra kök. Än i dag finns det många gamla fina vedspisar kvar i våra hus och såklart många nytillverkade. I dag ska vi visa skillnaden på en ny och gammal vedspis.

På senare år har lagarna om miljö och utsläpp förändrats och tillverkarna har varit tvungna att utveckla produkterna. På Josef Davidssons påbörjade vi 2008 en förändringsprocess och byggde om de äldre spisar vi producerade. Spisarna Idun och Smålandsspisen har funnits med länge och gått under många namn.

I dag är vi på Josef Davidssons tillverkare och spisarna har den senaste förbränningstekniken. Nu kanske många undrar vad vi menar med förbränningsteknik? Det är väl bara att elda och så går röken upp i skorstenen? Nej, så enkelt är det inte riktigt. Allt handlar om hur luften förvandlas till rökgaser och senare mynnar ut i våra skorstenar och ut i naturen. Rökgaserna har olika värden beroende på hur man eldar och vilken spis/kamin man har. Dessa värden och ämnen är skadliga för miljön och det är viktigt att veta hur man ska elda miljövänligt. Läs våra tips om hur man eldar mer miljövänligt.

Nya regler för utsläppsvärden

Den 1/7 2017 ändrades reglerna för utsläppsvärden och verkningsgrad från kaminer och vedspisar i Boverkets byggregler (BBR). Äldre regler skulle få tillämpas fram till 1/7 2018 , vilket först förlängdes till den 1 oktober 2019. Boverket har beslutat att utsläppsreglerna för de äldre köksspisarna tas bort från och med den 1 oktober 2019 vilket innebär att kravet slopas innan den utsatta övergångsperioden löper ut.

Från och med 2022 kommer däremot nyproducerade köksspisar att omfattas av utsläppskrav enligt en EU-förordning.

Reglerna gäller inte om man redan har en spis installerad (så du kan vara lugn om du redan har en vedspis). Det gäller heller inte om man har en vedspis installerad, renoverar den och sätter tillbaka den på samma plats, vilket betraktas som underhåll.

De nya reglerna innebär skärpta utsläppsnivåer och krav på verkningsgrad för kaminer och vedspisar när man uppför nya byggnader. Om en äldre vedspis installeras i en modern byggnad gäller i princip att samma nivå ska uppnås. Vid ändring av byggnader kan man dock ta hänsyn till byggnadens förutsättningar, krav på varsamhet med mera. Det innebär att en tidstypisk kamin normalt kan installeras i motsvarande äldre byggnad. Mer vägledning om ändringsregler finns på Boverkets hemsida.

Det först tänkta förbudet gällde därmed endast nyinstallation av en äldre vedspis, om den inte kunde anses uppfylla ändringsreglerna. De nya reglerna har ändå vållat stor uppståndelse och många var upprörda över detta. Många har också undrat också skillnaden egentligen är mellan en gammal vedspis och en nytillverkad. Vi har gjort en sammanställning där vi går igenom skillnaderna mellan en nytillverkad vedspis med ny förbränningsteknik och förbränningstekniken för en äldre vedspis ex. Husqvarna 27, Husqvarna 227, Norrahammar 626 osv.

Skillnaden mellan en ny och gammal vedspis – Förbränningsteknik

Josef Davidssons nya förbränningsteknik

Verkningsgrad ca 80 % (förutsatt att bra ved används)

Skillnad Ny och Gammal vedspis

Tilluften till eldstaden kommer upp igenom bottenplattan. Man reglerar tilluften med ett vred på fronten av spisen. Man kan använda rumsluften ­alternativt koppla på uteluft om installationen kräver det. Luften leds utmed sidorna i askutrymmet och sedan uppåt mot hålen i sidojärnen.

Skillnad Ny och Gammal vedspis

Tilluften kommer på så sätt in ovanför elden och gör att rökgaserna fördröjs och man får en högre temperatur i eldstaden vilket innebär en bättre förbränning. Rökgaserna går sedan över ugnstaket och syresätts en extra gång via airpipen på ungstakets högersida.

Skillnad Ny och gammal vedspis

Rökgaserna fortsätter ner ut med höger ugnssida. Sedan under ugnen och bakåt alt. uppåt vid toppanslutning.

Gammal förbränningteknik

Verkningsgrad ca 50% (förutsatt att bra ved används)

Skillnad Ny och Gammal vedspis

Tilluften kommer in via askluckan och färdas uppåt igenom rostret till elden. Rökgaserna stiger sedan upp över ugnen. Denna teknik gör att rökgaserna enklare smiter iväg och man uppnår en lägre temperatur i eldstaden. Detta ger en sämre förbränning av rökgaserna.

Skillnad Gammal och ny vedspis

Rökgaserna fortsätter ner ut med höger ugnssida. Sedan under ugnen och bakåt alt. uppåt vid toppanslutning.

För frågor och funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Close Menu