Vedspis – en alternativ värmekälla

By april 11, 2018 Guider & tips
alternativ värmekälla vid kris

Skulle man drabbas av en kris och plötsligt står utan värme, vatten, mat och kommunikation är det bra om man har förberett sig genom att tänka på exempelvis alternativ värmekälla och matförråd. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) håller på att ta fram en broschyr som ska gå ut till alla Sveriges hushåll under våren 2018. Arbetsnamnet på broschyren är ”Om kriget kommer” men det namnet kan komma att ändras. Det finns en oro i samhället idag kring terrordåd, extremväder och andra kriser. Detta gör att intresset har ökat för hur man kan bli bättre på att förbereda sig på ett allvarligt läge. Mer information från MSB finns att ta del av på Dinsakerhet.se

Alternativ värmekälla och spis

I broschyren får man bland annat ta del av konkreta tips på hemberedskap. När samhället drabbas av en kris har människor ett eget ansvar. Man måste kunna hantera sina egna och de närmast anhörigas grundläggande behov såsom mat, vatten, värme och kommunikation. En alternativ värmekälla är vedspisen. Många väljer idag att installera en vedspis i sitt hem eftersom spisen gör hemmet mysigt och hemtrevligt. Dessutom fungerar den som en alternativ värmekälla och ett sätt att laga mat ifall det exempelvis skulle bli strömavbrott. Detta är också något som man ofta har i åtanke idag när man väljer att installera en vedspis hemma.

Broschyren tar också upp bland annat:

✓ Totalförsvar och höjd beredskap
✓ Hur man kan vara vaksam på informationspåverkan – mot enskilda individer och Sverige som stat
✓ Förståelse för vad en kris och krigsfara innebär och hur det påverkar samhället och privatpersoner
✓ Korta råd om hur man bör agera vid ett terrorattentat

Information vid en krissituation

Krisinformation.se kan man få krisinformation från svenska myndigheter. Här finns också information kring bland annat vad man ska göra om krisen kommer eller om något allvarligt har inträffat.

Lämna en kommentar