Tekniska dokument för vedspisar och kaminer

MANUALER FÖR VEDSPISAR OCH KAMINER

Nedan finner du manualer och bruksanvisningar för Josef Davidssons vedspisar och kaminer. Manualen innehåller mått och andra tekniska värden för produkten samt instruktioner om hur man bör installera och sköta om eldstaden.

JD 27 & JD 227
Manual för JD 27 och JD 227

Viking 30 & JD 320
Manual för Viking 30 & JD 320

JD Idun No 1
Manual för JD Idun No 1

Smålandsspisen 1896
Manual för Smålandsspisen 1896

Smålandsspisen 28
Manual för Smålandsspisen 28

Royal Viking
Manual för Royal Viking

Oden 6300
Manual för Oden 6300

Viking 40
Manual för Viking 40

Viking 60
Manual för Viking 60

Viking 75
Manual för Viking 75

PRESTANDADEKLARATIONER FÖR VEDSPISAR OCH KAMINER

Prestandadeklarationen är Josef Davidssons deklaration av att produkten (vedspisar och kaminer) uppfyller angivna egenskaper. Prestandadeklarationen krävs för att produkten ska få CE-märkas och säljas inom EU och Norge efter 1 juli 2013. Dokumentet kan komma att behövas när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av din vedspis eller kamin.

JD 27 & JD 227
Prestandadeklaration för JD 27 och JD 227

Viking 30 & JD 320
Prestandadeklaration för Viking 30 & JD 320

JD Idun No 1
Prestandadeklaration för JD Idun No 1

Smålandsspisen 1896
Prestandadeklaration för Smålandsspisen 1896

Smålandsspisen 28
Prestandadeklaration för Smålandsspisen 28

Royal Viking
Prestandadeklaration för Royal Viking

Oden 6300 Strålning
Oden 6300 Täljsten och Konvektion
Prestandadeklaration för Oden 6300

Viking 40
Prestandadeklaration för Viking 40

Viking 60
Prestandadeklaration för Viking 60

Viking 75
Prestandadeklaration för Viking 75

ENERGIKLASSIFIKATION (ECO LABEL) FÖR VEDSPISAR OCH KAMINER

Energiklassifikationen innehåller energimärkningen samt andra viktiga värden och data för produkten.

JD 27
Energiklassifikation (Eco Label) för JD 27

JD 227
Energiklassifikation (Eco Label) för JD 227

Viking 30
Energiklassifikation (Eco Label) för Viking 30

JD 320
Energiklassifikation (Eco Label) för JD 320

JD Idun No 1
Energiklassifikation (Eco Label) för JD Idun No 1

Smålandsspisen 1896
Energiklassifikation (Eco Label) för Smålandsspisen 1896

Smålandsspisen 28
Energiklassifikation (Eco Label) för Smålandsspisen 28

Royal Viking
Energiklassifikation (Eco Label) för Royal Viking

Oden 6300 
Energiklassifikation (Eco Label) för Oden 6300

Viking 40
Energiklassifikation (Eco Label) för Viking 40

Viking 60
Energiklassifikation (Eco Label) för Viking 60

Viking 75
Energiklassifikation (Eco Label) för Viking 75

EU DECLARATION OF CONFORMITY (DOP)

Dokumentet intygar att Josef Davidssons produkter uppfyller gällande EU-lagstiftning och kraven för Ekodesign. Dokumentet kan komma att behövas när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av din vedspis eller kamin.

JD 27 & JD 227
EU Deklaration för JD 27 och JD 227

Viking 30 & JD 320
EU Deklaration för Viking 30 & JD 320

JD Idun No 1
EU Deklaration för JD Idun No 1

Smålandsspisen 1896
EU Deklaration för Smålandsspisen 1896

Smålandsspisen 28
EU Deklaration för Smålandsspisen 28

Royal Viking
EU Deklaration för Royal Viking

Oden 6300
EU Deklaration för Oden 6300

Viking 40
EU Deklaration för Viking 40

Viking 60
EU Deklaration för Viking 60

Viking 75
EU Deklaration för Viking 75