Vanliga frågor

Vi får endel frågor här på Josef Davidssons, det kan vara alla sorters frågor som tillexempel hur man eldar eller att det ryker in i spisen när man ska elda inför säsongen. Nedan har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får. Hoppas du hittar svar på det du söker, annars är du välkommen att höra av dig så ska vi försöka hjälpa dig.

Hur gör jag för att beställa från Josef Davidssons?

Vid beställningar av spisar och kaminer kontaktar du någon av våra återförsäljare för ytterligare information och beställning. Du finner en lista över våra återförsäljare här på vår webbsida.

Beställning av tillbehör och reservdelar görs i vår webbutik. Du hittar vårt sortiment under rubrikerna Tillbehör och Reservdelar där de är indelade efter olika kategorier. De artiklar som du önskar köpa lägger du i varukorgen. I varukorgen som du hittar högst upp på höger sida kan du sedan uppdatera din varukorg samt beräkna kostnaden för frakt. Från varukorgen kommer du vidare till kassan där du ska ange dina kontaktuppgifter samt välja betalningsmetod. Du kan betala via Klarna eller betala direkt med kort.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot beställningar via telefon utan du rekommenderas kontakta en av våra återförsäljare ifall du inte har möjlighet att göra ditt inköp via webbutiken.

Hur eldar man i en vedspis?

Bränsle

Det bästa värmevärdet får du från kluven björkved. Lövträd brinner generellt lugnare än barrved, vilket skapar en jämnare värme. Eldar du med ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde ska du alltid blanda ut veden med andra träslag. Annars riskerar du att skada din eldstad. Veden måste vara torr, helst 15–20 % fukthalt. Vid normal eldning är cirka 1–1,5kg ved/timme en lämplig vedmängd. 1 kg björkved ger cirka 4 kW effekt.

Upptändning

Öppna tilluftsspjället fullt. Placera tändbriketter i mitten av eldstaden. Stapla cirka 1 kg småved korsvis, som ett timmerhus, ovanpå tändbriketterna. Börja med att tända briketter. Dessa ska i sin tur antända veden. Låt eldstadsluckan stå på glänt under de första minuterna till dess att veden tagit sig ordentligt. Beroende på skorstensdraget kan man behöva ha luckan öppen något längre för att bygga upp en temperatur i eldstaden och få ett tillfredställande skorstensdrag. Stäng därefter luckan och reglera spjället efter önskad intensitet på elden. Spisen ska bli genomvarm innan man börjar strypa tilluftsspjället.

OBS! Tycker man att lågorna stannar upp för mycket när man stänger eldstadsluckan helt kan man hjälpa till med lite primärluft. Detta spjället sitter i askluckan. När spisen har kommit upp i temperatur och ett tillfredställande skorsstensdrag har uppnåtts ska man stänga primärluftsspjället för en renare förbränning.

Vedpåfyllning

När eldens intensitet har sjunkit är det dags att fylla på ved. Öppna luckan försiktigt. Då undviker du rökinslag. Använd ett eldstadsverktyg eller vedbit till att fördela aska och glöd. Fyll på med 2–4 vedbitar och stäng luckan först när veden har tagit sig (1–1,5 kg ved).

Kontinuerlig eldning

För att elda rätt gäller det att uppnå så hög temperatur som möjligt i eldstaden. Då får du en ren förbränning och utnyttjar spisen och veden maximalt. Vid ren förbränning undviker du sotbeläggning i eldstaden. När du eldar rätt skall röken inte synas.

Hur fungerar min vedspis?

Primärluften tillförs genom att eldstadsluckan står på glänt under vedpåfyllning och under upptändningsfasen. Det finns även ett primärluftsspjäll som regleras på askluckan/vippspjället. Detta spjäll används om man behöver få lite mer fart på brasan när eldstadsluckan är helt stängd.

Sekundärluften tillförs genom ett friskluftsintag under spisen. Sekundärluften värms sedan upp i spisen och letar sig in till elden via hålen på brännjärnen i eldstaden.

Eldslågorna lämnar eldstaden genom att gå över ungstaket och där syresätts lågorna ytterligare en gång via airpipen (clean burning-teknik) för optimal förbränning. Sedan färdas lågorna ner på spisens högersida. Därefter mot bakkanten av spisen och lämnar spisen baktill alternativt upptill beroende på anslutning till skorsten.

Krävs det en bygganmälan för installation av vedspis & kamin?

Vid installation av eldstad och uppförande av skorsten krävs att en bygganmälan lämnas in till kommunens byggnadsnämnd. Kontakta din byggnadsnämnd om du känner dig osäker på hur anmälan går till. Information finns också på din kommuns hemsida.

Jag tycker min nya vedspis luktar konstigt. Är det något fel?

En ny vedspis bör eldas försiktigt under de första tillfällena. Då blir den värmebeständiga färgen mer hållbar. Det kan också uppstå en lätt obehaglig doft vid de första eldningstillfällerna. Detta är fullt normalt och beror på att oljebeläggning eller överflödig färg finns kvar på gjutgodset. Lukten försvinner relativt snabbt och kommer inte tillbaka.

Hjälp, min spis ryker in! Vad kan det bero på och vad ska jag göra?

Vi får många frågor kring detta runt tiden när hösten närmar sig. När eldstaden står oeldad under en längre tid kryper det ner fukt i skorstenen som motverkar draget. Temperaturskillnaden mellan ute och inne är inte stor runt denna tid på året och det påverkar draget negativt. Skorstenen är alltid motorn i installationen och får inte eldstaden tillräckligt med drag uppkommer detta problem.

Det finns en del knep för att komma runt detta beroende på hur installationen ser ut. Om det finns en sotlucka på skorstenen kan man tända en bit papper i kanalen för att få igång draget.

Startbrasan är också viktig när man ska elda. Den ska byggas av små pinnar och vara ca 1 kg i vikt. Då når man en hög temperatur i eldstaden och skorstenen kommer igång snabbare. Man kan också ha eldstadsluckan på glänt en längre tid än vanligt så att det brinner hårt i början. Spisen tar inte skada av det.

Följande råd gäller Viking 30 Bakansluten

Delen längst bak på spisens överdel är löstagbar och under den sitter det ett röklock. Om man lossar röklocket kan man dra upp en skiva som tvingar röken ner och upp igen innan röken går ut i skorstenen. Då går röken mer rätt ut i skorstenen och spisen kräver ett lägre undertryck för att komma i gång. Elda så här en dag för att torka ut skorstenen och sätt sedan tillbaka skivan igen. Syftet med skivan är att rökgaserna blir lägre och man behåller mer värme i rummet.

Prova detta så borde spisen komma igång. Om problemet fortsätter är det bara att skicka ett mail eller ringa så ska vi undersöka vad som kan vara fel.

Hur byter jag mitt brännjärn, cisternjärn och roster?

OBS! Skruva aldrig av spisens häll/överdel! Då gäller ej garantin.

1. Lyft bort kokplattorna/ringarna och halvmånen över eldstaden.

2. Börja med att vinkla in det högra järnet i bakkant och sedan vinkla det uppåt för att kunna lyfta ut. Gör sedan likadant med det vänstra järnet. Det bakre järnet är nu löst och går enkelt att lyfta ut. (Det bakre järnet gäller ej Smålandsspisen 1896)

3. Vid installation av de nya delarna börjar man med det bakre järnet. Sedan det vänstra och till sist det högra järnet.

4. Rostret ligger löst. Man kan enkelt bända upp rostret med tex. en skruvmejsel.

Om sidojärnen har blivit deformerade av värmen kan de sitta fast. Då kan man knacka försiktigt med en hammare och bända med en skruvmejsel för att lossa järnet.

Hur gör jag i ordning vedspisen inför vintern?

Läs gärna vårt inlägg om hur man tar hand om sin vedspis. Klicka här för att läsa.

Vad är uteluft?

Läs gärna vårt inlägg om vad uteluft är, klicka här för att läsa

Vad är eldfast lera och vad är det bra för?

Eldfast lera är en lera som tål höga temperaturer. Den används för att skydda viktiga delar i eldstaden. I en vedspis används leran över ugnstaket för skydd och en jämnare värme erhålles. Denna lera slits med tiden och behöver bytas ut med jämna mellanrum. När leran börjar bli utbränd blir den pulveriserad och det börjar lossna bitar. Vi brukar rekommendera att man byter den vartannat år om man eldar mycket. 

Hur byter jag lera på min vedspis?

Knacka först försiktigt bort leran som ska bytas ut tills ugnstaket är en slät yta. Blanda all lera och svarvspånet (5kg) med 0.5 liter vatten tills en tjock massa bildats. Mura massan på hela ugnstaket, det ska vara 10-15 mm tjockt och så jämnt som möjligt. Låt kokplattorna och/eller ringarna vara borttagna under det första dygnet efter murningen.

Tips! Ställ 4-5 värmeljus i ugnen, då tränger fukt lättare ur leran och förhindrar att fukten byggs in, vilket kan resultera i att leran spricker.

Efter 3 dygn kan eldning påbörjas. Börjar man elda tidigare finns risk för sprickbildning i massan. Med tiden måste nytt lager muras på.

För optimalt resultat är det viktigt att följa anvisningarna på förpackningen noga. För lite vatten ökar risken för spänningar och sprickor, och med för mycket vatten blir bruket för svagt. Blandat bruk ska användas inom 1 timma.

Hur mycket golv måste jag skydda framför vedspisen?

Utfallande glöd från spisen innebär risk för brand. Har du ett brännbart golv framför din vedspis måste det skyddas av ett eldstadsplan som täcker minst 300 mm framför luckan och 100 mm utmed varje sida. Eldstadsplanet kan bestå av till exempel, natursten, betong, plåt eller glas.

Vad är skillnaden på en gammal och en ny vedspis?

Läs gärna vårt inlägg där vi beskriver skillnaden i detalj med bilder på hur förbränningsluften går genom spisen.

Klicka här

Vad ska jag göra om det är dåligt drag i skorstenen?

• Anslutningen till murstocken har inte tätats ordentligt. Be sotaren kontrollera att anslutningen mellan spis och skorsten är helt tät.

• Rökröret är igensotat. Rengör rökrör och brännkammare.

• Skorstenen är för kort, har för stor tvärsnittsarea eller har igensatts av fågelbo. Kontakta sotare eller återförsäljare för vägledning.

• Undertryck i bostaden. Öppna ett fönster eller skaffa en ytterväggsventil nära spisen. Veden har för hög fukthalt eller är för kall. Använd endast rumstempererad torr ved med en maximal fukthalt på 20%.

Vad ska jag göra om jag har för mycket drag i skorstenen?

• Eldstaden får in tjuvluft.

• Skorstenen är för lång. Kontakta sotare eller återförsäljare för vägledning.

Vad ska man ha för avstånd till brännbara material när man installerar en vedspis?

Installerar du en helt ny vedspis står det instruktioner i manualen du får med. Ska man däremot installera in en äldre vedspis kan det såklart vara på sin plats att ha lite grundpelare.

Vi brukar rekommendera:

  • Lägsta möjliga takhöjd borde vara 2 000 mm för tryggt säkerhetsavstånd
  • Framför vedspisen ska det vara minst 1 000 mm till brännbart material
  • Ej isolerade rökrör måste ha ett avstånd på minst 500 mm till brännbart material
  • Se till att ha 100 mm brandvägg, lättbetong eller liknande material åt sidorna för isolering till brännbart. Elspis räknas som brännbart
  • Mellan spis och eventuellt överskåp måste det finnas ett säkerhetsavstånd på minst 1 000 mm och 150 mm i sidled
  • Se till att ha en luftspalt åt sidorna runt spisen för att göra det möjligt för värmen att cirkulera
  • Vedspisar som står fritt (ej murat) måste ha minst 500mm till närmsta brännbara material
  • Eldstadsplan framför spisen bör vara minst 400mm och 100mm på varje sida om eldstadluckan

vedspis avstånd till brännbartvedspis avstånd till brännbart

sommarstuga