Vanliga frågor

Support

Svar på vanliga frågor till kundtjänst finns listade nedan.

Vid beställningar av spisar, kaminer, tillbehör och reservdelar kontaktar du antingen någon av våra återförsäljare, se lista över återförsäljare här, eller beställer direkt i vår nätbutik här på webbsidan. Du kan betala med kort, Swish eller Klarna.

Alla produkter tillgängliga för beställning finns inlagda i webbutiken.

Finns inte produkten på sajten rekommenderar vi dig att kontakta en lokal installatör eller återförsäljare.

Nej vi har endast det som visas på hemsidan.

Nej vi har endast det som visas på hemsidan.

Om du inte hittar några svar på dina frågor kan du kontakta oss genom att ringa 0371-20001 eller skicka oss ett mail på info@josefdavidssons.se

Telefontider är vanligen 9:30-16:00 måndag till fredag.

Nej, vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot beställningar via telefon utan du kan endast beställa online i vår webbutik. Om du inte kan göra dina inköp i vår webbutik rekommenderar vi att du kontaktar en av våra återförsäljare.

Nej, vi har ingen fysisk butik utan alla beställningar görs direkt i vår webbutik.

Börja med att öppna tilluftsspjället fullt. Placera tändbriketter i mitten av eldstaden. Stapla cirka 1 kg småved korsvis, som ett timmerhus, ovanpå tändbriketterna. Börja med att tända briketter. Dessa ska i sin tur antända veden. Låt eldstadsluckan stå på glänt under de första minuterna till dess att veden tagit sig ordentligt. Beroende på skorstensdraget kan man behöva ha luckan öppen något längre för att bygga upp en temperatur i eldstaden och få ett tillfredställande skorstensdrag. Stäng därefter luckan och reglera spjället efter önskad intensitet på elden. Spisen ska bli genomvarm innan man börjar strypa tilluftsspjället.

OBS! Tycker man att lågorna stannar upp för mycket när man stänger eldstadsluckan helt kan man hjälpa till med lite primärluft. Detta spjället sitter i askluckan. När spisen har kommit upp i temperatur och ett tillfredställande skorsstensdrag har uppnåtts ska man stänga primärluftsspjället för en renare förbränning.

Vedpåfyllning
När eldens intensitet har sjunkit är det dags att fylla på ved. Öppna luckan försiktigt. Då undviker du rökinslag. Använd ett eldstadsverktyg eller vedbit till att fördela aska och glöd. Fyll på med 2–4 vedbitar och stäng luckan först när veden har tagit sig (1–1,5 kg ved).

Kontinuerlig eldning
För att elda rätt gäller det att uppnå så hög temperatur som möjligt i eldstaden. Då får du en ren förbränning och utnyttjar spisen och veden maximalt. Vid ren förbränning undviker du sotbeläggning i eldstaden. När du eldar rätt skall röken inte synas.

Bränsle
Det bästa värmevärdet får du från kluven björkved. Lövträd brinner generellt lugnare än barrved, vilket skapar en jämnare värme. Eldar du med ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde ska du alltid blanda ut veden med andra träslag. Annars riskerar du att skada din eldstad. Veden måste vara torr, helst 15–20 % fukthalt. Vid normal eldning är cirka 1–1,5kg ved/timme en lämplig vedmängd. 1 kg björkved ger cirka 4 kW effekt.

Primärluften tillförs genom att eldstadsluckan står på glänt under vedpåfyllning och under upptändningsfasen. Det finns även ett primärluftsspjäll som regleras på askluckan/vippspjället. Detta spjäll används om man behöver få lite mer fart på brasan när eldstadsluckan är helt stängd.

Sekundärluften tillförs genom ett friskluftsintag under spisen. Sekundärluften värms sedan upp i spisen och letar sig in till elden via hålen på brännjärnen i eldstaden.

Eldslågorna lämnar eldstaden genom att gå över ungstaket och där syresätts lågorna ytterligare en gång via airpipen (clean burning-teknik) för optimal förbränning. Sedan färdas lågorna ner på spisens högersida. Därefter mot bakkanten av spisen och lämnar spisen baktill alternativt upptill beroende på anslutning till skorsten.

Klicka här för att se en bild på hur luftflödet i vedspisen fungerar

Ja, vid installation av eldstad och uppförande av skorsten krävs att en bygganmälan lämnas in till kommunens byggnadsnämnd. Kontakta din byggnadsnämnd om du känner dig osäker på hur anmälan går till. Information finns också på din kommuns hemsida.

Vi får många frågor kring detta, särskilt när hösten närmar sig. När eldstaden står oeldad under en längre tid kryper det ner fukt i skorstenen som motverkar draget. Temperaturskillnaden mellan ute och inne är inte stor runt denna tid på året och det påverkar draget negativt. Skorstenen är alltid motorn i installationen och får inte eldstaden tillräckligt med drag uppkommer detta problem. Du kan läsa här nedan vad du kan göra eller så kan du kika på vår film där vi berättar vad man ska göra om det ryker in. Du hittar filmen här.

Det finns en del knep för att komma runt detta beroende på hur installationen ser ut. Om det finns en sotlucka på skorstenen kan man tända en bit papper i kanalen för att få igång draget.

Startbrasan är också viktig när man ska elda. Den ska byggas av små pinnar och vara ca 1 kg i vikt. Då når man en hög temperatur i eldstaden och skorstenen kommer igång snabbare. Man kan också ha eldstadsluckan på glänt en längre tid än vanligt så att det brinner hårt i början. Spisen tar inte skada av det.

Följande råd gäller Viking 30 Bakansluten
Delen längst bak på spisens överdel är löstagbar och under den sitter det ett röklock. Om man lossar röklocket kan man dra upp en skiva som tvingar röken ner och upp igen innan röken går ut i skorstenen. Då går röken mer rätt ut i skorstenen och spisen kräver ett lägre undertryck för att komma i gång. Elda så här en dag för att torka ut skorstenen och sätt sedan tillbaka skivan igen. Syftet med skivan är att rökgaserna blir lägre och man behåller mer värme i rummet.

Se vår film om hur man byter reservdelar här.

1. Lyft bort kokplattorna/ringarna och halvmånen över eldstaden.

2. Börja med att vinkla in det högra järnet i bakkant och sedan vinkla det uppåt för att kunna lyfta ut. Gör sedan likadant med det vänstra järnet. Det bakre järnet är nu löst och går enkelt att lyfta ut. (Det bakre järnet gäller ej Smålandsspisen 1896)

3. Vid installation av de nya delarna börjar man med det bakre järnet. Sedan det vänstra och till sist det högra järnet.

4. Rostret ligger löst. Man kan enkelt bända upp rostret med tex. en skruvmejsel.

Om sidojärnen har blivit deformerade av värmen kan de sitta fast. Då kan man knacka försiktigt med en hammare och bända med en skruvmejsel för att lossa järnet.

OBS! Skruva aldrig av spisens häll/överdel! Då gäller ej garantin.

 • Att elda i spisen lite då och då är viktigt, speciellt om den står i ett relativt oanvänt och fuktigt hus. Regnvatten och fukt kan ha hälsat på och orsakat rost.
 • Skona spisens utbytbara slitdelar genom att inte elda för hårt. Stäng luckan när du fått fyr. Först när det är en blandning mellan glöd och lågor är det dags att lägga in mer ved för att få en jämn, fin temperatur.
 • Svärta spisen någon gång per år. Putsa hela spisen med spissvärta, låt torka ett dygn och polera sedan med trasa. Svärtan gör inte bara vedspisen snyggare, den innehåller grafit som även ger ett visst rostskydd.
 • Aska ur eldstaden om den är mer än halvfull. Mycket aska gör det trångt för brasan och spisen kan bli för het, vilket medför att roster och brännjärn kan brännas sönder.
 • Gör ren spisen någon gång per år. Ta bort brännjärnen och kolla att de verkar hela.
 • Dammsug, om möjligt, bakom spisen för att få bort damm och smuts, så kan luften strömma fritt
 • Se till att det eldfasta lerbruket på ugnen är helt. Eldfast lera bidrar till att ugnstaket håller längre samt att det blir en jämnare värme i ugnen.

Se vår film om hur man byter reservdelar och lera här.

Du behöver:

 • En burk eldfast lera
 • Nån form av spade, (vi använder en spackaspade då den är lätt att bre ut leran med)
 • En hink vatten
 • Värmeljus.

Knacka först försiktigt bort leran som ska bytas ut tills ugnstaket är en slät yta. Blanda all lera och svarvspånet (5kg) med 0.5 liter vatten tills en tjock massa bildats. Mura massan på hela ugnstaket, det ska vara 10-15 mm tjockt och så jämnt som möjligt. Låt kokplattorna och/eller ringarna vara borttagna under det första dygnet efter murningen.

Tips! Ställ 4-5 värmeljus i ugnen, då tränger fukt lättare ur leran och förhindrar att fukten byggs in, vilket kan resultera i att leran spricker.

Efter 3 dygn kan eldning påbörjas. Börjar man elda tidigare finns risk för sprickbildning i massan. Med tiden måste nytt lager muras på.

För optimalt resultat är det viktigt att följa anvisningarna på förpackningen noga. För lite vatten ökar risken för spänningar och sprickor, och med för mycket vatten blir bruket för svagt. Blandat bruk ska användas inom 1 timma.

Nybyggda hus är idag så täta att ingen luft kommer in utifrån tex genom fönster eller dörrar. För att skapa ventilation i ett tätt hus används i stället mekanisk frånluft. Detta systemet suger luft från rummen ut ur huset. Eftersom en kamin eller vedspis behöver luft för att fungera och för att inte krocka med husets mekaniska frånluft, så kan man idag koppla på uteluft direkt på eldstaden. Det finns olika sätt att dra fram en luftkanal till eldstaden beroende på hur huset är byggt, exempelvis om det är byggt på en gjuten platta eller på torpagrund.

Läs gärna vårt inlägg om vad uteluft är, klicka här för att läsa

Installerar du en helt ny vedspis står det instruktioner i manualen du får med. Ska man däremot installera in en äldre vedspis kan det såklart vara på sin plats att ha lite grundpelare.

Vi brukar rekommendera:

 • Lägsta möjliga takhöjd borde vara 2 000 mm för tryggt säkerhetsavstånd
 • Framför vedspisen ska det vara minst 1 000 mm till brännbart material
 • Ej isolerade rökrör måste ha ett avstånd på minst 500 mm till brännbart material
 • Se till att ha 100 mm brandvägg, lättbetong eller liknande material åt sidorna för isolering till brännbart. Elspis räknas som brännbart
 • Mellan spis och eventuellt överskåp måste det finnas ett säkerhetsavstånd på minst 1 000 mm och 150 mm i sidled
 • Se till att ha en luftspalt åt sidorna runt spisen för att göra det möjligt för värmen att cirkulera
 • Vedspisar som står fritt (ej murat) måste ha minst 500mm till närmsta brännbara material
 • Eldstadsplan framför spisen bör vara minst 400mm och 100mm på varje sida om eldstadluckan

vedspis avstånd till brännbartvedspis avstånd till brännbart

Det kan uppstå en lätt obehaglig doft vid de första eldningstillfällerna av en ny vedspis. Detta är fullt normalt och beror på att oljebeläggning eller överflödig färg finns kvar på gjutgodset. Lukten försvinner relativt snabbt och kommer inte tillbaka. En ny vedspis bör eldas försiktigt under de första tillfällena. Då blir den värmebeständiga färgen mer hållbar.

 • Be sotaren kontrollera att anslutningen mellan spis och skorsten är helt tät. Anslutningen till murstocken har inte tätats ordentligt.
 • Rökröret ka vara igensotat. Rengör rökrör och brännkammare.
 • Skorstenen kan vara för kort, har för stor tvärsnittsarea eller har igensatts av fågelbo. Kontakta sotare eller återförsäljare för vägledning.
 • Det kan vara ett undertryck i bostaden. Öppna ett fönster eller skaffa en ytterväggsventil nära spisen.
 • Veden kan ha för hög fukthalt eller kan vara för kall. Använd endast rumstempererad torr ved med en maximal fukthalt på 20%.

Bredden på hällen.
3026 = Ca80cm bred
3027 = Ca 70cm bred
 

En ny vedspis har ett modernt förbränningssystem och är tätare. Effekten är betydligt högre och det innebär att man inte behöver elda lika mycket/länge för att uppnå samma värme. Vi har byggt om och förbättrat förbränningstekniken i äldre spisar som till exempel Smålandsspisen 1896. Eldstaden tar inte in luften via askluckan längre.

I dag kommer förbränningsluften in genom bottenplattan och leds i kanaler och kommer ut i hålen på sidojärnen i eldstaden. Det finns även ett rör som vi kallar Airpipe. Detta rör syresätter lågorna en extra gång innan de lämnar spisen. I dag ligger verkningsgraden på 83%, en gammal spis ligger på mellan 50-60% i verkningsgrad. Samtliga av våra spisar har den nya förbränningstekniken.

Kontakta sotare eller återförsäljare om du har detta problem, det kan bero på att eldstaden får in tjuvluft eller så är skorstenen är för lång.

Utfallande glöd från spisen innebär risk för brand. Har du ett brännbart golv framför din vedspis måste det skyddas av ett golvskydd som täcker minst 300 mm framför luckan och 100 mm utmed varje sida. Golvskyddet kan bestå av till exempel, natursten, betong, plåt eller glas.

Eldfast lera är en lera som tål höga temperaturer. Den används för att skydda viktiga delar i eldstaden. I en vedspis används leran över ugnstaket för skydd och en jämnare värme erhålles. Denna lera slits med tiden och behöver bytas ut med jämna mellanrum. När leran börjar bli utbränd blir den pulveriserad och det börjar lossna bitar. Vi brukar rekommendera att man byter den vartannat år om man eldar mycket. 

Grundlig rengöring
Är du snabb och har grejorna framme kan glasen bli kanonfina på en minut! Ta fram en bunke med några dl vatten i, ett par diskhandskar, en rulle hushållspapper samt en hög med aska du sparat från tidigare eldningar. På med handskarna och riv loss en sektion hushållspapper eller två. Vik pappret ett par gånger för att kunna hantera det smidigare, doppa det sedan först i bunken med vatten och därefter i högen med aska. En hel del aska fastnar på pappret. Vätan och askan tillsammans är ett utmärkt redskap för att lösa upp all sot som skymmer sikten på insidan av glasytorna. Torka helt enkelt av insidan av glasen med det asktäckta pappret och vid behov tar du nytt papper, fuktar och doppar i aska. Insidan av glaset kommer att vara fuktigt en liten stund efter du behandlat det. Innan glaset torkat helt ska du torka rent och torrt med nytt hushållspapper. Klart! Kolla vad fint det blev!

Daglig rengöring
För smidig daglig rengöring av glasens insidor fungerar DryWiper-svampen utmärkt. Inga rengöringsmedel eller vätskor eller liknande. Öppna glasluckan, torka av insidan med svampen, klart! Ett självklart tillbehör för bras-fantasten.
dry wiper

Dry Wiper

Något man kan göra själv för att påverka verkningsgraden är att man eldar på rätt sätt. Till exempel att man använder torr ved och inte eldar skräp (exempelvis mjölkkartonger). Ett tips om man inte använder sin bakugn är att man fyller den med täljsten för att få en längre avsvalningstid. Därmed minskar man vedförbrukningen och även utsläppen.

Det skulle väl vara storleken i så fall. Att man får en spis som ger för mycket värme till ett för litet rum. För att kunna använda ugnen så måste spisen vara igång några timmar.

Du kan se skillnad i emaljeringen då 1926 och 1927 har en lite gulare färgton. Annars är det samma bredd och i stort sätt samma utförande på spisarna.

Eldstadsluckan är dock lite mer fyrkantig på en 1927 och 1926.

Brännjärn och cisternjärn är även samma till 1926 och 3026 samt 1927 och 3027.

Reklamationsformulär

Har du köpt varan från någon av Josef Davidssons återförsäljare kontaktar du dem. Har du köpt varan från oss gör du reklamationen via formuläret nedan.

Gör din reklamation här »

Jag vill returnera en vara

Har du köpt en vara i webbshopen har du alltid 14 dagars ångerrätt från dagen du mottagit dina varor.

Ångerrätten gäller samtliga produkter som inte framställts enligt specifik begäran som vissa beställningsvaror eller efter personliga önskemål.

Produkten ska returneras i ursprungligt skick i originalförpackning. Gör Josef Davidssons AB bedömningen att värdeminskning skett på grund av exempelvis aktivt bruk av produkt, avsaknad av orginalförpackning, bristfällig egen emballering eller annat kan du komma att debiteras för detta.

Skicka returen via Postnord. I de fall din försändelse behöver avhämtas på utlämningsställe tillkommer en avgift på 150 kr.

Returfraktsedel tillhandahålls ej.

Vid retur ska en kopia av följesedel bifogas, alternativt ordernummer så att order samt artikelnummer på returnerad produkt kan identifieras.

Om du betalat via Klarna sker återbetalning via Klarna när returen är mottagen.

Skicka din retur till:
Josef Davidssons AB
Jättevägen 1
333 75 Reftele

Kika på våra filmer och lär dig mer!

Det ryker in! Vad ska jag göra?

Elda rätt i din vedspis – så gör du!

Viktiga saker att tänka på vid köp av vedspis

Säkerhet kring vedspisen

Så byter du reservdelar i din vedpsis

Byte från bakanslutning till toppanslutning på Viking 30 / JD 320

Så gör du för att elda rätt i din vedspis Viking 30 / JD 320

Stäng
Cart (0)

Inga produkter i varukorgen. Inga produkter i varukorgen.Valuta
Språk