Skip to main content
0

Elda miljövänligt – Så här gör du!

By februari 2, 2018mars 4th, 2020Guider & tips
elda miljövänligt

Att elda miljövänligt är viktigt eftersom vedeldning är en av Sveriges största källor till hälsofarliga luftföroreningar. Sot från eldning har också en negativ påverkan på vårt klimat. Men det går att elda miljövänligt. Med endast några små förändringar kan man göra stor skillnad för både miljö och hälsa.

För att elda miljövänligt gäller det att få så små utsläpp som möjligt. Naturvårdsverkets film nedan visar på en enkelt sätt hur man kan gå tillväga.

Elda miljövänligt – steg för steg

Vilken ved och vilket tändmedel man väljer att använda när man eldar är viktigt att tänka på. Hur man placerar vedträna och vart man väljer att tända brasan är också sådant som spelar roll. Även lufttillförseln är avgörande för hur mycket föroreningar vedeldningen medför. Har man en manual med eldningsinstruktioner till sin eldstad så är det viktigt att man följer dessa.

Veden

Om man har en vedeldad spis, kamin eller ugn ska den eldas med ved och inget annat. Det är inte tillåtet att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande, eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen. Veden som man eldar med ska vara lagom torr, vilket betyder att den ska ha en fukthalt på 15-20 procent. För att veta fukthalten i virket kan man använda en fuktmätare. Har man ingen sådan så är en bra bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Ved som man har tagit in ska helst användas inom ett par veckor för att den inte ska bli för torr. Ett väldigt torrt vedträ brinner fort och ger därmed mindre värme. Att elda torr ved gör också att utsläppen av föroreningar som sot och kolväten blir högre.

Tändmedel

Att använda tändmedel är bra för att få fart på elden och för att minimera utsläppen. Som braständare kan man använda exempelvis briketter, block eller tändpåsar. Det går också bra att använda fint huggna vedträn. Undvik gärna tidningspapper eftersom det kan fördröja upptändningen och därmed förhindra lufttillförseln. Tändvätska ska inte användas alls. Dels genererar det mer föroreningar, men är också väldigt farligt ur brandsäkerhetssynpunkt.

Tänd på i toppen av brasan

Vedträna ska staplas luftigt och gärna i form av en fyrkant med de grövre underst och de mindre högst upp. Tändmedlet placerar man precis under de översta vedträna. Efter att man tänt på tändmedlet så låter man luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna. Sedan stänger man igen luckan men lufttillförseln behöver fortfarande vara god. Att tända på i toppen av brasan har flera fördelar. Gaserna som förångas från veden förbränns nu i stället för att spridas som föroreningar i luften. Elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.

Lufttillförsel

En brasa behöver som mest luft vid upptändningen och lite mindre allt eftersom. Men det är viktigt att se till att man inte strypa lufttillförseln för mycket. När brasan brinner bra med klara gula lågor som är livliga men inte för kraftfulla så har man en lagom lufttillförsel. För mycket tillförsel bör undvikas eftersom det gör att brasan brinner för kraftigt. Detta leder till mer utsläpp och även större brandrisk. Man bör också undvika att brasan får för lite lufttillförsel eftersom detta gör förbränningen långsam och även det ger högre utsläpp.

Röken

Kika på hur röken ser ut. Eldar man i en kamin och brasan brinner med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas, är förbränningen bra. Man kan också gå ut och titta på röken som kommer ur skorstenen. När man eldar bra så syns knappt röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas. Om eldens rök däremot är gulaktig, svart eller grå så är detta ett tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar. I dessa fall kan det vara bra att rådfråga en sotare eller energi- och klimatrådgivare för att ta reda på vad det kan bero på.

Askan

Det är viktigt att man tar hand om askan från vedeldningen på rätt sätt. Vissa kommuner har särskilda rekommendationer att förhålla sig till. I de kommuner där det inte finns så är det bra om man sprider ut askan i skogen, man måste dock vara säker på att askan inte är varm längre. På så sätt sluter man kretsloppet, förutsatt att man har eldat med rent trädbränsle. Vid förvaring av aska ska man använda ett obrännbart kärl med lock. Eftersom kärlet kan bli väldigt varmt så är det viktigt att det står på ett material som inte är brännbart.

Mer om att elda miljövänligt kan man läsa om på Naturvårdsverkets hemsida.

Close Menu