3 Produkter

Roster för alla eldstäder

Ett Roster är det galler som sitter inne i eldstaden. Rostret har två uppgifter; det ser till att luften kommer in till veden underifrån, och hjälper till att skilja veden från askan så att elden blir lättare att hantera.

Eftersom roster slits ut fort är det den del på din vedspis eller kakelugn som du oftast behöver byta. I vårt sortiment finns både roster för specifika vedspisar och universalmodeller som passar många olika eldstäder. Våra roster är gjorda i gjutjärn, vilket ger en bra kombination av hållbarhet, värmetålighet och pris. Byt ut din roster i god tid så att du alltid har en fullt funktionell roster i din eldstad.

Håll elden levande med ett roster

Genom att lägga vedklabbarna på ett roster lyfter du upp elden från askan. Luft kan då cirkulera in underifrån och skapa en god förbränning. Det låter även askan ramla ner från vedklabbarna så att det blir enklare att ta ut den ved som inte brunnit upp. Det är sedan enkelt att ta ut den kvarvarande askan och slänga den i din askhink. Ett bra roster gör helt enkelt hela hanteringen av din eldstad smidigare.